Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Tiến hóa - Giải thích nguồn gốc chung các loài bằng con đường phân li tính trạng

Con đường phân li tính trạng đã giải thích sự hình thành các nhóm phân loại và nguồn gốc chung của sinh giới như thế nào?

Sự phân li tính trạng


- Hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành nhóm phân loại trên loài.


- Trong cùng một nhóm đối tượng, chọn lọc tự nhiên có thể tích lũy biến dị theo nhiều hướng khác nhau. Những biến dị có lợi, đặc sắc sẽ được duy trì, tích lũy, tăng cường. Những dạng trung gian kém thích nghi sẽ bị đào thải. Kết quả là từ một dạng ban đầu dần dần phát sinh thành nhiều dạng khác nhau rõ rệt và khác xa dạng tổ tiên ban đầu, đó là quá trình phân li tính trạng. 

- Theo con đường phân li tính trạng, qua một thời gian rất dìa, một loài gốc đã phân hóa thành những nòi khác nhau.

- Các loài có chung một nguồn gốc được xếp vào một chi, các chi có chung một nguồn gốc được xếp thành một họ, các họ có chung một gốc được xếp vào một bộ và các bộ có chung nguồn gốc được xếp vào một lớp. Có trường hợp, sau một thời gian dài trong quá trình tiến hóa vẫn giữ nguyên dạng nguyên thủy, ít biến đổi được xem là hóa thạch sống.

- Quá trình phân li tính trạng diễn ra trong một thời kì lịch sử rất dài của sinh giới cho phép đi đến kết luận: Toàn bộ giới sinh vật đa dạng, phong phú ngày nay đều có chung nguồn gốc. 

- Nhiều tác giả hiện đại cho rằng nếu sự hình thành các nòi trong một loài, các loài trong một chi đã diễn ra theo con đường phân li từ một quần thể gốc thì các nhóm phân loại trên loài cũng hình thành theo con đường phân li, mỗi nhóm bắt nguồn từ một tổ tiên. 

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...