Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Tiến hóa - Loài và các cấp tổ chức của loài

Nêu khái niệm loài sinh học. Phân biệt các cấp độ tổ chức trong loài. Tại sao ở những loài giao phối tổ chức loài có tính chất tự nhiên, toàn vẹn hơn ở những loài sinh sản vô tính, đơn tính hay tự phối.

1. Khái niệm loài sinh học

-  Loài là đơn vị tổ chức cơ bản của sinh giới. Loài sinh học là một đơn vị sinh sản, là một đơn vị tổ chức tự nhiên, một thể thống nhất về sinh thái và di truyền. Giữa hai loài có sự cách li về sinh sản

- Ở các loài giao phối, loài là một nhóm các quần thể có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí, có khu phân bố xác định, trong cá cá thể có khả năng giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhón quần thể khác. 
voi châu phi
Loài Voi Châu Phi


2. Phân biệt các cấp độ tổ chức trong loài

- Theo quan niệm hiện đại, trong thiên nhiên, loài tồn tại như một hệ thống quần thể.

- Quần thể là đơn vị cơ bản nhất trong cấu trúc loài. Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố gián đoạn hoặc tạo thành các nòi. Các cá thể thuộc các nòi khác nhau trong một loài vẫn có thể giao phối với nhau. Các nòi được chia thành ba loại:

+ Nòi địa lí: nhóm quần thể phân bố trong một khu vực địa lí xác định, hai nòi địa lí khác nhau có khu phân bố không trùm lên nhau.

+ Nòi sinh thái: là nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái nhất định, trong cùng một khu vực địa lí có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái, mỗi nòi chiếm một sinh cảnh phù hợp.

+ Nòi sinh học: là nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phấn khác nhau của cùng một loại vật chủ.

3. Những loài giao phối, tổ chức loài có tình tự nhiên, toàn vẹn hơn những sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính hay tự phối.

- Ở các loài sinh vật vô tính, đơn tính, tự phối thì giữa các cá thể không có quan hệ ràng buộc về mặt sinh sản nên khó xác định ranh giới giữa các loài thân thuộc.

- Trong khi đo ở các loài giao phối, giữa các quần thể khác nhau có sự cách li sinh sản. Cách li sinh sinh sản trong điều kiện tự nhiên là dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt loài. Sự cách li sinh sản đã làm cho mỗi loài giao phối trở thành một tổ chức tự nhiên, có tính toàn vẹn. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...