Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Tiến hóa - Giải thích chiều hướng tiến hóa của sinh giới

      Các hướng tiến hóa của sinh giới diễn ra như thế nào? Tại sao ngày nay vẫn còn tồn tại những nhóm cá thể có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao?
cHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA


    1. Các hướng tiến hóa chung của Sinh giới

 Từ một nguồn gốc chung, dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa, đặc biệt là nhân tố chọn lọc tự nhiên và theo con đường phân li tính trạng, sinh giới đã tiến hóa theo những chiều hướng chung sau đây:

a, Sinh giới ngày càng đa dạng và phong phú

- Đột biến và biến dị tổ hợp dẫn đến sự đa dạng và phong phú, do tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau.

- Chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng dẫn đến sự phân li tính trạng tạo ra nhiều loài mới từ một nguồn gốc chung ban đầu. Tác động trên các quần thể và loài, chọn lọc tự nhiên đào thải các quần thể, các loài kém thích nghi và giữ lại những quần thể, những loài mới thích nghi hơn với điều kiện sống.

- Kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài từ khi sự sống bắt đầu hình thành trên Trái Đất đến nay đã tạo thành các giới Sinh vật.

b, Sinh giới có tổ chức ngày càng cao:

- Biến dị di truyền đã tạo ra các kiểu gen khác nhau, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên từ các kiểu gen đã hình thành các dạng sinh vật khác nhau.

- Ban đầu là những tổ chức cơ thể chưa có cấu tạo tế bào, đến dạng đơn bào rồi sau đó đa bào.

- Cơ thể đa bào ngày càng phức tạp dẫn đến sự phân hóa cấu trúc và chức năng của tế bào, tạo nên sự khác biệt chức năng trong hoạt động sống của cơ quan trong cơ thể, làm cho cơ thể có cấu trúc cao hơn.

- Càng về sau, các loài càng có cấu trúc phức tạp hơn, cao hơn loài trước do kiểu gen đa dạng hơn và được chọn lọc theo hướng thích nghi hơn.

- Qua một quá trình tiến hóa lâu dài đã tạo ra những loài có tổ chức cơ thể phức tạp, hoàn hảo như loài người trong giới Động vật và Ngành hạt kín trong giới Thực vật.

c, Sinh giới ngày càng thích nghi hợp lí


- Sự hình thành đặc điểm thích nghi là kết quả của một quá trình tiến hóa lâu dài, chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên.

- Đột biến tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau do đột biến xuất hiện ngẫu nhiên, vô hướng.

- Giao phối một mặt tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, một mặt làm cho các đột biến được nhân lên trong quần thể, trong loài, dẫn đến sự đa dạng và phong phú về kiểu gen của sinh giới.

- Khi điều kiện sống thay đổi, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải những dạng kém thích nghi, giữ lại những dạng thích nghi nhất với điều kiện sống mới. Những dạng ra đời sau, thích nghi hơn sẽ thay thế những dạng trước đó, kém thích nghi. Trong lịch sử tiến hóa đã có hàng triệu loài bị diệt vong vì không thích nghi được với sự thay đổi của điều kiện sống.


2. Ngày nay vẫn còn tồn tại những nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì:

     Trong các hướng tiến hóa, thích nghi là hướng cơ bản nhất cùng với đó là tốc độ tiến hóa của các nhóm sinh vật không giống nhau vì có những loài sống trong môi trường thay đổi liên tục còn có những loài sống trong những điều kiện mà môi trường rất ít thay đổi (môi trường ổn định). Vì vậy, bên cạnh các nhóm có tổ chức cao, trong những điều kiện xác định vẫn còn những sinh vật có tổ chức thấp  duy trì được cấu trúc nguyên thủy (các hóa thạch sống) hoặc đơn giản hóa (nhóm kí sinh) tồn tại và phát triển. Điều này giải thích vì sao ngày nay có sự song song tồn tại những nhóm có tổ chức thấp bên cạnh nhóm có tổ chức cao. Điều này cũng cho thấy sự tiến hóa của mỗi loài trong sinh giới diễn ra theo những con đường cụ  thể khác nhau và với những nhịp điệu không giống nhau. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...