Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: Cân bằng di truyền quần thể

Quan the chim canh cut
Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến môn Sinh học phần cấu di truyền di truyền của quần thể cân bằng ( Định luật Hacdi - Vanbec)

Câu 1: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tần số alen A = 0,6 và alen a = 0,4
B. Quần thể này đạt trạng thái cân bằng di truyền sau một thế hệ ngẫu phối
C. Quần thể này không cân bằng và tần số alen A và a không bằng nhau.
D. Tần số alen sẽ không thay đổi nếu trải qua một số thế hệ tự phối.
Câu 2: Gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Trong 1000 cây có 40 cây hoa trắng. Biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng, tỉ lệ cây đỏ dị hợp theo lí thuyết là:
A. 24%
B. 32%
C. 48%
D. 86%
Câu 3: Nội dung cơ bản của định luật Hacdi – Vanbec là:
A. phản ánh tính đa hình trong quần thể giao phối
B. phản ánh xu thế duy trì ổn định tần số alen qua các thế hệ
C. Dự đoán tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong quần thể
D. khẳng định giao phối tự do là nhân tố tăng cường biến dị tổ hợp.
Câu 4: Quần thể ban đầu có tần số alen A ở phần cái là 0,8 và ở phần đực là 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một thế hệ ngẫu phối là:
A. 0,16AA + 0,68Aa + 0,16aa
B. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa
C. 0,04AA + 0,32Aa + 0,04aa
D. 0,33AA + 0,34Aa + 0,33aa
Câu 5: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối ở thế hệ thứ 4. Tần sô alen A của quần thể đó sau ngẫu phối là:
A. 0,5
B. 0,4
C. 0,6
D. 0,7
Câu 6: Một gen có 2 alen trên NST thường có tần số alen khác nhau ở hai giới. Qua bao nhiêu thế hệ ngẫu phối thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Quần thể nào sau đây đang ở trạng trái cân bằng di truyền?
A. 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa
B. 0,68AA + 0,24Aa + 0,08aa
C. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa
D. 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa
Câu 8: Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng, quần thể luôn đạt trạng thái cân bằng di truyền là:
A. 100% hoa đỏ
B. 25% hoa đỏ : 75% hoa trắng
C. 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng
D. 100% hoa trắng
Câu 9: Quần thể giao phối có đặc điểm cấu trúc di truyền là:
A. các cá thể tự do giao phối với nhau
B. các cá thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình
C. quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài
D. mỗi quần thể có lịch sử phát sinh và phát triển riêng.
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của quần thể ngẫu phối
A. Các cá thể kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên
B. Tính đa hình về kiểu gen và kiểu hình biểu hiện rất rõ.
C. Tần số kiểu gen dị hợp cao hơn tần số kiểu gen đồng hợp
D. Thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi qua mỗi thế hệ
Câu 11: Trong quần thể cân bằng, tần số kiểu gen aa là 0,04. Tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể là:
A. 0,32
B. 0,48
C. 0,42
D. 0,16
Câu 12: Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền
A. 100%AA
B. 100%Aa
C. 50%AA : 50%aa
D. 20%AA : 40%Aa : 40%aa
Xem lại lí thuyết và cách giải bài tập của quần thể cân bằng di truyền tại đây (chờ 5 giây và nhấn skip ad)
Tải toàn bộ bài giảng và đáp án tại đây (chờ 5 giây và nhấn skip ad)

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...