Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Tiến hóa - Các bằng chứng tiến hóa

te bao dong vat

Giải thích sự tiến hóa của sinh giới dựa trên những bằng chứng nào? Nêu khái quát nội dung của từng bằng chứng đó.


Lời giải:
Giới sinh vật đang tồn tại nổi bật ở tính đa hìnhtính hợp lí. Hai đặc điểm đó được giải thích theo nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, mỗi một bằng chứng khoa học là một khía cạnh để chứng minh rằng tiến hóa là quá trình biến đổi kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới. Bằng chứng khoa học bao gồm các bằng chứng hóa thạch, giải phẫu học, phôi sinh học so sánh; bằng chứng địa lí sinh học; bằng chứng   tế bào học và sinh học phân tử.     

1. Bằng chứng giải phẫu học so sánh
Những bằng chứng giải phẫu học so sánh cho thấy các mối quan hệ về nguồn gốc chung của các loài, giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa. Bằng chứng này đề cập đến cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau; cơ quan thoái hóa là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành; cơ quan tương tự (cơ quan cùng chức năng) là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.

2. Bằng chứng khoa học về phôi sinh học so sánh:
Phôi của các động vật có xương sống thuộc những lớp khác nhau, trong những giai đoạn phát triển đầu tiên đều giống nhau về hình dạng chung cũng như quá trình phát sinh các cơ quan. Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài khác nhau là một bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng. Những đặc điểm giống nhau đó càng nhiều và càng kéo dài  trong những giai đoạn phát triển muộn của phôi cứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần.

3. Bằng chứng khoa học về địa lí sinh học
Những tài liệu địa sinh vật học chứng tỏ mỗi loài đã phát sinh trong mỗi thời kì lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định. Cách li địa lí đã tọa nên sự phân li cảu các loài. Đặc điểm hệ động vật, thực vật củ từng vùng không chỉ phụ thuộc vào điều kiện địa lí, sinh thái mà còn phụ thuộc vào vùng đó đã tách khỏi các vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hóa cảu sinh giới. Hệ động, thực vật ở đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên và cách li địa lí.

4. Bằng chứng khoa học về tế bào học
Học thuyết tế bào cho rằng tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào. Bằng chứng tế bào học cho thấy mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ tế bào sống trước nó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. Bằng chứng tế bào học chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài.

5. Bằng chứng khoa học về sinh học phân tử
Cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, prôtêin; về mã di truyền của các loài. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại. Bằng chứng sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Loi giai duoc, can co them hinh anh cho tung bang chung tien hoa 🗿

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...