Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: Bằng chứng tiến hóa


bang chung tien hoa
Câu 1: Nói về bằng chứng phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật. 
B. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật. 
C. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật. 

D. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn đầu, giống nhau ở giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 2: Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ 
A. nguồn gốc thống nhất của các loài. 
B. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới. 
C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá. 
D. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
(Đại học – 2009)
Câu 3: Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ 
A. nguồn gốc thống nhất của các loài. 
B. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới. 
C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá. 
D. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
(Đại học – 2009)
Câu 4: Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử? 
A. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit. 
B. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào. 
C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau. 
D. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 5: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)? 
A. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 
B. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy. 
C. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân. 
D. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
(Đại học – 2010)
Câu 6: Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do 
A. chúng sử dụng chung một loại thức ăn. 
B. chúng sống trong những môi trường giống nhau. 
C. chúng sống trong cùng một môi trường. 
D. chúng có chung một nguồn gốc.
(Đại học – 2010)
Câu 7: Cho những ví dụ sau: 
(1) Cánh dơi và cánh côn trùng. 
(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi. 
(3) Mang cá và mang tôm. 
(4) Chi trước của thú và tay người. 
Những ví dụ về cơ quan tương đồng là 
A. (1) và (3).                   
B. (1) và (4).                   
C. (1) và (2).                   
D. (2) và (4).
(Cao đẳng – 2011)
Câu 8: Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ 
A. các gen của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau. 
B. tất cả các loài sinh vật hiện nay là kết quả của tiến hoá hội tụ. 
C. prôtêin của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau. 
D. các loài sinh vật hiện nay đã được tiến hoá từ một tổ tiên chung.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 9: Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm. 
B. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.  
C. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau. 
D. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự.
(Đại học – 2011)
Tải toàn bộ đáp án tại đây
Trả lời trực tuyến tại đây

1 nhận xét:

Unknown nói...

thầy ơi, thầy gửi cho em xin trắc nghiệm tiến hóa với ạ. e cảm ơn ạ. ha.hp1223@gmail.com

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...