Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: Điều hòa hoạt động gen

Openron -trip. dieu hoa hoat dong cua gen
Câu 1: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động (promoter) là 
A. nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã. 
B. những trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 
C. những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế. 
D. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 2: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi 
A. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 
B. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 
C. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. 
D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
(Đại học – 2009)
Câu 3: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn 
A. trước phiên mã.                                                 
B. phiên mã. 
C. sau dịch mã.                                                      
D. dịch mã.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 4: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ? 
A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế. 
B. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng. 
C. Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế. 
D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
(Đại học – 2011)


Tải đầy đủ đáp án tại đây

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...